NỒI KHO THỊT CK 24 (20 LÍT), CK 36 (80 LÍT), CK 48 (200 LÍT)

Liên hệ báo giá

037 907 62 68