Tủ để bản vẽ TT – 55

Liên hệ báo giá

Tủ cao 1500mm, rộng 740mm, sâu 450mm

Ngăn cao 70mm, rộng 330mm, sâu 450mm

037 907 62 68