Tủ Hồ sơ TT – 33

Liên hệ báo giá

Kích thước: có 2 loại

Tủ cao 1800mm, rộng 915mm, sâu 450mm

Tủ cao 1800mm, rộng 1180mm, sâu 450mm

037 907 62 68