Tủ Hồ sơ TT – 34

Liên hệ báo giá

Kích thước: Tủ cao 880mm, rộng 880mm, sâu 400mm

– Chất liệu: sắt thép dày từ 0,5-0,7mm

– Chất liệu: sắt thép dày từ 0,6-0,7mm

037 907 62 68