Tủ Hồ sơ TT – 35

Liên hệ báo giá

Tầng 1: 2 cánh lùa gồm 2 khoang chia thành 6 ngăn đều nhau.

+Tầng 2: chia thành 2 khoang:

– Khoang 1: chia đều thành 3 ngăn.

– Khoang 2: cửa 1 cánh mở.

037 907 62 68